Leder Polio nr 2_2016

Årsmøtet i 2016 er unnagjort på Gardermoen Park Inn

Park Inn er etter min mening et ypperlig hotell for oss. Meget god mat og god service. Jeg hørte ingen som sa noe negativt. Det er alltid veldig kjekt å treffe de som kommer, noen gjengangere er det, men også helt nye for meg. Det er synd at en ikke får snakket med alle.
Så vi må rette en stor takk til Ragnhild for den jobben hun har gjort med all oppfølging og endringer underveis.
Arne Lein, forbundsleder i NHF holdt et flott foredrag til oss vedrørende rehabilitering og kommunereformen samt spesialisthelsetjenesten.
Årsmøtet tok innover seg at vi kommer til å gå tunge tider i møte når det gjelder økonomi, og de fleste forslag fra hovedstyret ble vedtatt. Personlig synes jeg dette var et meget givende møte, med engasjerte delegater og observatører. Vi hadde mange friske innlegg og mange synspunkter, og mitt inntrykk var at alle fikk frem sine spørsmål, og at de fikk sakelige svar og gode avklaringer. Tidsplanen måtte utvides, og det gjorde seg utslag i at middagen ble forsinket.
Line ønsket dessverre ikke å være med oss lengre i hovedstyret, pga. jobben. Vi takker henne for hennes innsats, og ønsker Britt Steilland velkommen som hennes etterfølger.
Ellen Trondsen fra NHF gjorde en flott jobb som ordstyrer og loste oss igjennom forhandlingene.
Ny organisering av hovedstyre og arbeidsutvalg ble godkjent, og vedtektene våre ble endret i henhold til dette. Dette innbærer at vi kan ha færre hovedstyremøter og at vi bruker elektronikken mer i stedet for fysiske møter. Vi i hovedstyret ser gjerne at fylkeslagene gir oss utfordringer og at vi bruker vårt fagråd ved spørsmål vedrørende vår diagnose.
På årsmøtet ble vi enige om å redusere antall utgivelser av bladet Polio. I år vil det bli 3 utgaver og siste utgivelse vil bli i slutten av november. Husk på å sende inn stoff til redaktøren vår. Uten stoff fra dere, blir det ikke noe blad, og heller ikke noe nytt stoff på vår hjemmeside.
En viktig sak Behandlingsreiser. Dere må huske at søknadsfristen er 1. oktober, så det kan være lurt å begynne planleggingen for søknadsprosessen. Her er linken til for dere som har internett:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/behandlingsreiser_/
I mars ble sluttrapporten for Levekårsundersøkelse bland Polioskadde i Norge sendt til BUFDIR.
Vår økonomi tilsa at vi måtte sette stopp for videre arbeide med å få trykket undersøkelsen på papir.
Men vi lar oss ikke stoppe så lett. Vi kommer til å undersøke om det finnes muligheter for å få støtte til et prosjekt som kan omhandle trykking og utgivelse slik som den i 1994.
Til slutt vil jeg på vegne av hovedstyret takke dere alle og ønske dere en riktig fin og behagelig sommer.
Geir Strømsholm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.