Leder nr. 1 -2017

Leder til Polioblad nr. 1 -2017.

Tiden flyr så fort synes jeg, har det noe med alder å gjøre, eller er det aktiviteten som gjør det?

Vi er kommet til midten av februar og fortsatt ikke noe snø på ytre Nordmøre, til glede for noen og sorg for andre. Her ute i havgapet har vi hatt varmere dager enn om sommeren. Personlig er jeg glad for mangelen av snø og ingen makking.

Det er kanskje tid for å se seg litt tilbake på fjoråret. Det som hadde det største engasjementet var jo regjeringens forslag om bortfall av diagnoselisten på fysioterapi og innføring av egenandeler.

Hovedstyret hadde mange møter, brevskriving og lobbyvirksomhet for å fremme vårt syn og våre meninger. Vi regnet med at dette ville gå vår vei med bakgrunn i at det var kun de to største regjeringspartiene som var imot oss, resten av partiene var for ingen endring.

Dessverre så tapte vi denne saken da kjøpslåingen mellom partiene tok til for å sy sammen Statsbudsjettet.

Vi må fortsatt jobbe mot de bestemmende myndigheter for å nå frem. Husk det er stortingsvalg til høsten. Les nøye igjennom partinens valgløfter og bruk stemmeretten din. Det er det viktigste våpenet vi har.

  1. mars er det svarfrist på høringen om behandlingsreiser til utlandet. Heldigvis var Arne Furulund og jeg med på å lage høringsnotatet til Helse og omsorgsdepartementet. Hovedstyret vil svare på høringen innen fristen.

Rapporten fra «Ekspertutvalget hjelpemiddelpolitikken» kom i disse dager. Rapporten sier at flertallsforslaget er å flytte hjelpemidler til boligtilpasning fra folketrygden til kommunene. Flytte enkelte høyfrekvente hjelpemidler fra folketrygden til kommunene. Føringer om økt bruk av tilskudd i stedet for dagens utlånsmodell. Dette er den negative siden. Utvalget kommer også med noen gode forslag, som å styrke kvaliteten og forenkle tilgangen på hjelpemidler. Styrke brukerpassordningen, modernisere IKT-system, bedre informasjon, styrke kapasitet og kompetanse i kommunene (ergo- og fysioterapeut) samt mye mer. Hele rapporten og regjeringens omtale finner dere på; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-det-handler-om-en-enklere-hverdag/id2537816/

I januar ble jeg invitert til en rundbordsdiskusjon med Bill and Melinda Gates Foundation i Oslo.

Her fikk vi førstehåndsinformasjon om hva stiftelse har gjort og hva de tenker om fremtiden.

Vi fikk orientering om at det i fjor var 36 tilfeller av polio i verden. Det er samme genetiske virus som var årsaken til smitten hos de som vandrer i fjellene mellom Afghanistan og Pakistan. De håper at vaksineprogrammet kan avsluttes i 2017. Hvis det i løpet av de neste tre år ikke blir registret noen smitte, vil verden bli erklært POLIOFRI.

De opplyste at den erfaring og kunnskap de har opparbeidet vil bli brukt på andre sykdommer. Videre at de ville rette sin oppmerksomhet på PPS (PostPolioSyndrom) og hva som må gjøres for å hjelpe de som har blitt poliorammet.

Hovedstyret er i rute når det gjelder årsmøtet i slutten av april, innbydelsen er sendt ut. Det skal bli spennende å treffe de valgte delegater fra våre fylkeslag. Beklageligvis så er det noen fylkeslag som ikke sender inn styremøtereferater eller årsmelding til LFPS. Vi har ikke fått noen beskjed om at de er lagt ned så vi må nok terpe enda en gang.

Fylkeslagene er også i gang med sine årsmøter. NHF lagene har sine og til slutt er det NHF landsmøte i juni.

Vi kan vel trykt si at dette året er et valgår.

På siste hovedstyremøte hadde vi en foreløpig gjennomgang å LFPS sin økonomi. Underskuddet er betydelig redusert, og vi arbeider fortsatt med kostnadsredusering.

Vi takker alle fylkeslag som har bidratt med gaver. I tillegg har vi også fått en arv som har hjulpet oss.

Vi har fått en merknad fra revisor om at heretter skal eventuelle gaver til LFPS merkes. For eksempel «Gave til hovedstyrets virke for polioskadde». Gaver uten følgetekst må returneres til giver.

Til slutt vil jeg ønske alle sammen et godt valg og en fin vår.

 

Geir

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.