Aktivitetene i LFPS Trøndelag

Litt om oss

I 2009 ble poliolagene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen og fikk navnet Landsforeningen for polioskadde Trøndelag (LFPS Trøndelag). I dag har laget  200 medlemmer. Antallet er stabilt. Dette skyldes bl.a. at ektefeller av polioskadd melder seg inn som støttemedlemmer, våre nye landsmenn og poliorammede som etter hvert merker senskader og vil bli medlem.

Laget har 3 utvalg: Arbeidsutvalg, Likepersonsutvalg og Redaksjonsutvalg. LFPS Trøndelag gir ut medlemsbladet PolioMyeLitt 5 ganger i løpet av året. Innholdet består både av nyttig informasjon og noe humor. Vi har inntrykk av at bladet blir godt mottatt. Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 70 saker.

Lagets aktiviteter i 2015

På Årsmøtet i mars møtte 26 stemmeberettigede. Vi fikk flott underholdning og sang av NHF Trondheims sangkor «Heksehyl», og vi avsluttet med middag.

I april var temaet «Sikkerhet i hjemmet» hvor fokuset var brann og årsaken til brann. Vi fikk bl.a. se  en film som viste hvor fort en liten brann i utgangspunktet utvikler seg. Dette ble en tankevekker for flere av oss.

Dagsturen i juni gikk denne gang til Ytterøya – Trondheimsfjordens perle. Hele 21 medlemmer deltok på turen som ble meget vellykket i nydelig vær.

I 2015 sløyfet vi høstens flerdagstur og erstattet den med en fagdag i oktober. Denne ble meget populær og hele 105 deltok. Første tema for dagen var «Pust og host». Lungelege Marie Thoresen fra St. Olavs hospital holdt et lett forståelig innlegg om pusteproblematikken, før lungesykepleier Inger-Lise Ude demonstrerte bruken av ulike pustemaskiner.

Så overtok fysioterapeut Lillian Festvaag fra Sunnaas sykehus og prosjektleder for LFPS’s levekårsundersøkelse for polioskadde i 2014. Hun fortalte litt om resultatet av undersøkelsen og sammenlignet den med undersøkelsen som ble foretatt i 1994. I tillegg viste hun oss hvor viktig det er for polioskadde å trene kjernemuskulaturen, men uten å overdrive.

Til slutt fikk vi et meget fengende foredrag eller orientering av professor overlege dr med.  Nils Erik Gilhus fra nevrologiavdelingen på Haukeland sykehus. Han fortalte om polioviruset fra tidenes morgen og fram til i dag.

Det tradisjonelle julemøtet ble avholdt 30. november med 63 deltakere. Dette er et møte hvor vi bare koser oss med god mat og lett underholdning. Gevinstbordet var også denne gangen stort, og medlemmene er flinke til å kjøpe årer (åresalg i stedet for loddsalg). Dette ga en fin inntekt til laget.

Andre opplysninger

Samarbeidet med TOV – Trøndelag Ortopediske verksted – fortsetter. I år ble det også  gjennomført to «åpne dager» hvor skoavdelingen er forbeholdt oss med polio. Det er folk fra verkstedet til stede hele tiden, og ingeniørene er tilgjengelig for å hjelpe til og svare på spørsmål. TOV serverer kaffe og noe å bite i.  Høstdagen hadde  også korsett på programmet i tillegg til sko. De som ville ha informasjon og hjelp til dette, ble invitert inn på eget rom.

Likepersonsarbeidet er vel på nedadgående. Det er bare 2 mer eller mindre aktive grupper. Gruppen for våre nye landsmenn består fortsatt.

I 2015 fikk vi gang et prosjekt som gikk ut på dagrehabilitering på Selli rehabiliteringssenter i Klæbu over 4 uker.  Dette er et prøveprosjekt med 6 polioskadde. Behandlingen foregår tre dager i uka (mandag, onsdag og fredag) fra kl 1000 til kl 1500. Det er to behandlinger på formiddagen og en behandling på ettermiddagen. Deltakerne får servert middag under behandlingen. Dessverre gjelder dette tilbudet kun de som bor i realistisk avstand fra Selli siden de blir hentet hjemme i bil  og fraktet til og fra på behandlingsdagene. Den første gruppen startet 18. april.  Den informasjonen vi har fått etter første uke, er bare positiv. Hvis dette blir en suksess, er det muligheter for at det settes i gang et  dagrehabiliteringstilbud til høsten også. Det var flere polioskadde som hadde fått avslag denne gangen.

Heldigvis kan vi fortsatt søke om behandlingsopphold på Meråker kurbad. Der har de et meget godt opplegg for vår diagnose. To fysioterapeuter var på Haukeland sykehus og fikk opplæring. Men hvor lenge vi får beholde dette, vet vi ikke.

I tillegg har vi også anledning til å søke på Kastvollen, et idyllisk sted i Nord-Trøndelag. De har ikke behandlingsbasseng, men flere av våre medlemmer som har vært der, er fornøyde. Etter hvert som vi blir eldre, er det veldig viktig å opprettholde rehabiliteringssteder i nærheten.

Laget har en forholdsvis god økonomi. Dette kan vi først og fremst takke bingoen for, men den er, som vi vet, ganske ustabil. Grasrotandelen gir også laget til lite økonomisk tilskudd, og våre medlemmer er flinke til å ta lodd/kjøpe årer på møtene våre.

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio