Kategoriarkiv: Ukategorisert

Leder nr. 1 -2017

Leder til Polioblad nr. 1 -2017.

Tiden flyr så fort synes jeg, har det noe med alder å gjøre, eller er det aktiviteten som gjør det?

Vi er kommet til midten av februar og fortsatt ikke noe snø på ytre Nordmøre, til glede for noen og sorg for andre. Her ute i havgapet har vi hatt varmere dager enn om sommeren. Personlig er jeg glad for mangelen av snø og ingen makking.

Det er kanskje tid for å se seg litt tilbake på fjoråret. Det som hadde det største engasjementet var jo regjeringens forslag om bortfall av diagnoselisten på fysioterapi og innføring av egenandeler.

Hovedstyret hadde mange møter, brevskriving og lobbyvirksomhet for å fremme vårt syn og våre meninger. Vi regnet med at dette ville gå vår vei med bakgrunn i at det var kun de to største regjeringspartiene som var imot oss, resten av partiene var for ingen endring.

Dessverre så tapte vi denne saken da kjøpslåingen mellom partiene tok til for å sy sammen Statsbudsjettet.

Vi må fortsatt jobbe mot de bestemmende myndigheter for å nå frem. Husk det er stortingsvalg til høsten. Les nøye igjennom partinens valgløfter og bruk stemmeretten din. Det er det viktigste våpenet vi har.

  1. mars er det svarfrist på høringen om behandlingsreiser til utlandet. Heldigvis var Arne Furulund og jeg med på å lage høringsnotatet til Helse og omsorgsdepartementet. Hovedstyret vil svare på høringen innen fristen.

Rapporten fra «Ekspertutvalget hjelpemiddelpolitikken» kom i disse dager. Rapporten sier at flertallsforslaget er å flytte hjelpemidler til boligtilpasning fra folketrygden til kommunene. Flytte enkelte høyfrekvente hjelpemidler fra folketrygden til kommunene. Føringer om økt bruk av tilskudd i stedet for dagens utlånsmodell. Dette er den negative siden. Utvalget kommer også med noen gode forslag, som å styrke kvaliteten og forenkle tilgangen på hjelpemidler. Styrke brukerpassordningen, modernisere IKT-system, bedre informasjon, styrke kapasitet og kompetanse i kommunene (ergo- og fysioterapeut) samt mye mer. Hele rapporten og regjeringens omtale finner dere på; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-det-handler-om-en-enklere-hverdag/id2537816/

I januar ble jeg invitert til en rundbordsdiskusjon med Bill and Melinda Gates Foundation i Oslo.

Her fikk vi førstehåndsinformasjon om hva stiftelse har gjort og hva de tenker om fremtiden.

Vi fikk orientering om at det i fjor var 36 tilfeller av polio i verden. Det er samme genetiske virus som var årsaken til smitten hos de som vandrer i fjellene mellom Afghanistan og Pakistan. De håper at vaksineprogrammet kan avsluttes i 2017. Hvis det i løpet av de neste tre år ikke blir registret noen smitte, vil verden bli erklært POLIOFRI.

De opplyste at den erfaring og kunnskap de har opparbeidet vil bli brukt på andre sykdommer. Videre at de ville rette sin oppmerksomhet på PPS (PostPolioSyndrom) og hva som må gjøres for å hjelpe de som har blitt poliorammet.

Hovedstyret er i rute når det gjelder årsmøtet i slutten av april, innbydelsen er sendt ut. Det skal bli spennende å treffe de valgte delegater fra våre fylkeslag. Beklageligvis så er det noen fylkeslag som ikke sender inn styremøtereferater eller årsmelding til LFPS. Vi har ikke fått noen beskjed om at de er lagt ned så vi må nok terpe enda en gang.

Fylkeslagene er også i gang med sine årsmøter. NHF lagene har sine og til slutt er det NHF landsmøte i juni.

Vi kan vel trykt si at dette året er et valgår.

På siste hovedstyremøte hadde vi en foreløpig gjennomgang å LFPS sin økonomi. Underskuddet er betydelig redusert, og vi arbeider fortsatt med kostnadsredusering.

Vi takker alle fylkeslag som har bidratt med gaver. I tillegg har vi også fått en arv som har hjulpet oss.

Vi har fått en merknad fra revisor om at heretter skal eventuelle gaver til LFPS merkes. For eksempel «Gave til hovedstyrets virke for polioskadde». Gaver uten følgetekst må returneres til giver.

Til slutt vil jeg ønske alle sammen et godt valg og en fin vår.

 

Geir

 

 

 

 

Leder Polio nr 2_2016

Årsmøtet i 2016 er unnagjort på Gardermoen Park Inn

Park Inn er etter min mening et ypperlig hotell for oss. Meget god mat og god service. Jeg hørte ingen som sa noe negativt. Det er alltid veldig kjekt å treffe de som kommer, noen gjengangere er det, men også helt nye for meg. Det er synd at en ikke får snakket med alle.
Så vi må rette en stor takk til Ragnhild for den jobben hun har gjort med all oppfølging og endringer underveis. Fortsett å lese Leder Polio nr 2_2016

Årsmøte LFPS

Registreringen i gang. Kasserer Arne Furlund og nestleder Bjørn Nilsen registrerer delgatene etter hvert som de kommer til Park Inn.

Fil 23.04.2016, 12.03.03

 

styret_2015
Det sittende styret. Foran fra venstre Phuoc Tan Le, styremedlem, Ragnhild Skovly Hartviksen, sekretær, Arne Furulund, kasserer. Bak fra fra venstre: Bjørn Nilsen, nestleder, Line Hersve, 2. vara, Stein Johnsen, 1. vara og Geir Strømsholm, leder.

Nå i helga avvikler LFPS sitt årsmøte. Møtet er, som i fjor, lagt til Park Inn på Gardermoen.

Møtestart er lørdag klokka 12.30.

Det kommer stoff fra møtet her fortløpende både lørdag og søndag.

Leder Polio nr 1_2016

I det siste har vi hatt noen fine dager her på Nordmøre. Solen skinner fra en klar himmel, og det blir lysere og lysere om dagene.

Dagene her blir hele 6min og 14 sek lengre, og 26. mars skal vi stille klokken en time frem.
Vi merker godt at det er noe i gjære i naturen, småfuglene har så smått begynt å synge igjen og måkeskrikene sier også fra om vår og sommer nærmer seg. Vi får håpe at det slår til med god varme, lite vind og nedbør. Fortsett å lese Leder Polio nr 1_2016

Leder nr. 3 -2016.

Til de av dere som savner vårt blad i høst, så ble det vedtatt på årsmøtet vårt i april å utgi 3 blader.

Må få lov å si at tiden flyr veldig fort av sted. Nå er det blitt november og ikke lenge igjen til jul og nyttårsfeiring.

I juni måned kom høringen som vi varslet om allerede sent i fjor. «fysioterapiordningen og diagnoselisten». Samme dag ble det sendt e-post til våre samarbeidspartnere om at vi ønsket å være med på tilsvaret på høringen. Det ble poengtert hvor viktig dette var for oss i LFPS og hvordan det påvirker vår helse og økonomi. Derfor ble forbundslederen i NHF sin kommentar til Handicapnytt som et slag i ansiktet. Videre kom også samme uttalelse på NRK P1. Uttalelsene må vi kunne si vekket mange til engasjement og dette er bra. Vi sendte brev til NHF sitt sentralstyre og noen andre om hva som var i ferd med å skje, og hvordan dette kan påvirke organisasjonen. Vi sendte derfor eget tilsvar til høringen, videre sendte vi brev til utvalgte statsråder med kopi av tilsvaret, det ble også sendt kopi til våre samarbeidspartnere, samt alle helsepolitiske talsmenn og helse og omsorgskomiteen på stortinget. Vi har hatt mange telefonsamtaler og utvekslinger. Som dere vet, kom sentralstyremøte i NHF med en uttalelse og tilsvar på høringen som gavnet LFPS.

Vi har notert oss at statsbudsjettet som ble lagt frem ikke tok hensyn til høringssvarene. Man kan lure på om høringen kun var en skinnmanøver. Heldigvis er samarbeidspartiene Venstre og KRF imot fjerningen av diagnoselisten. Når jeg skriver dette vet jeg ikke hvordan forhandlingene utarter seg.

I begynnelsen av september var jeg på en konferanse på Tøyen vedrørende utryddelse av Polio på verdensbasis. En flott konferanse i regi av Graduate Institute Geneva og Universitetet i Oslo. Her fikk vi innblikk i vaksinasjon, politikk, diplomati og pengestrømmer. Noterte meg også bekymringen for at vi i den såkalte «vesten» ikke monitorerer vårt kloakksystem for virus.

I oktober har det vært hektiske dager med dialogmøte på Sunnaas sykehus, møte med de andre nordiske Polioforeninger, Rehabiliteringskonferansen på Lillestrøm, og møte med RKE (regional koordinerende enhet) i Helse Sørøst. Innimellom dette var jeg innkalt til Helse og omsorgsdepartementet, referansegruppe i fritt rehabiliteringsvalg, hvor HOD står for utgiftene.

Jeg ser at vi klarer å få markert oss og at de jeg møter ved disse anledningene er blitt mer oppmerksomme på at det tross alt bor ca. 10 000 Polio overlevere i Norge. Videre at de også vet om at våre nye landsmenn kan ha med seg diagnosen Poliomyelitt fra sitt hjemland og har ett annet behov.

I oktober fikk vi endelig godkjent vår bruk av de midlene som vi fikk tildelt fra BUFDIR på kr 400 000,- til prosjektet «Levekårsundersøkelse for Polio Skadde i Norge». Hvis vi ikke fikk godkjennelsen kunne de ha forlangt pengene tilbake.

Lillian Festvåg har nå fått godkjent sin artikkel fra undersøkelsen i Journal of Rehabilitation Medicine, og den er publisert i PUBMED. Det er plassen profesjonelle søker informasjon om ulike evner. Stor takk til Lillian for hennes arbeid. Vi vet også at Anne-Kristine Schanke holder på med en artikkel. Det skal bli spennende å se hva hun kommer frem til-.

1.desember kommer Kvinnsland-utvalget med sin rapport. Utvalget skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

Arbeidsutvalget vårt er i full gang med å planlegge årsmøtet vårt, det er bestilt på Park-Inn på Gardermoen 22-23. april.

I juni nærmere bestemt 16-18. er det landsmøte i NHF, og den som vil melde inn saker bør starte så snart som mulig.

Tusen takk til fylkeslag som har gitt hovedstyret innspill, vi trenger engasjerte medlemmer. Tusen takk til de fylkeslag som har gitt oss pengegaver. Det er veldig oppmuntrende at de fylkeslag som har noe til overs er med og bidrar til fellesskapet, når våre inntektskilder svikter.

Til slutt vil jeg takke for et givende år, og ønsker dere alle sammen en riktig god jul og et godt nyttår.