Hovedstyremøte LFPS 22.04 2016

Tilstede:         Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Phuoc Tan Le

Protokoll fra Hovedstyremøte 22.04.2016 kl. 11:30 på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Henrik Ibsens Vei, 2060 Gardermoen

 Sak 36/16      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 37/16      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 38/16      Protokoll fra Hovedstyremøte 08. 09.03.2016
Vedtak: Godkjent

 

Sak 39/16      Referat fra AU møte 16.02.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 40/16      Referater og protokoller fra lokallagene

 1. Akershus Protokoll fra styremøte                   02.2016
 2. Akershus Årsmøteprotokoll                             03.2016
 3. Aust-Agder Referat fra styremøte                      03.2016
 4. Hordaland Regnskap                                         2015
 5. Hordaland Årsmelding                                       2015
 6. Hordaland Styreoversikt                                    2016
 7. Hordaland Årsmøteprotokoll                             03.2016
 8. Hordaland Referat fra styremøte                      04.2016
 9. Nord Årsregnskap                                    2015
 10. Nord Revisors beretning 03.2016
 11. Nord Styreoversikt 2016
 12. Nord Årsberetning 2015
 13. Nord Årsmøteprotokoll 04.2016
 14. Nordvest Årsberetning 2015
 15. Nordvest Vedtekter
 16. Nordvest Referat fra styremøte 02.2016
 17. Nordvest Referat fra styremøte 02.2016
 18. Oppland Årsmelding 2015
 19. Oppland Årsmøteprotokoll 03.2016
 20. Oppland Regnskap 2015
 21. Oslo Årsrapport 2016
 22. Oslo Rapport – styreoversikt 2016
 23. Oslo Årsberetning 2015
 24. Oslo Regnskap 2015
 25. Oslo Årsmøteprotokoll 03.2016
 26. Oppland Protokoll fra styremøte 03.2016
 27. Trøndelag Protokoll fra styremøte 02.2016
 28. Trøndelag Protokoll fra styremøte 04.2016

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 41/16      Økonomi ved kasserer

 1. Regnskap pr. februar 2016
 2. Regnskap pr. mars 2016
 3. Reiseregning – rutiner

LFPS må fra nå av sende inn reiseregninger fortløpende etter hvert møte / arrangement.

Vedtak: Dramatisk inntektsbortfall fortsetter.

Tatt til orientering

 

Sak 42/16      Innkommen post / e-mail

 1. Hjernerådet –
  1. Referat fra møte 1. mars 2016
  2. Nyhetsmail til medlemmene
  3. Medlemsmøte 7. juni i Oslo
  4. Høringsbrev – Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten
  5. Høringsutkast nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten
 2. Graziella Van den Bergh, Høyskolen i Bergen – Disability and Global health: Inplications for rehabilitation 23. – 25. Juni 2016 HIB, Bergen. Påmeldingsfrist 1. april 2016
 3. NHF – ExtraExpress – Oversikt over søknader mars 2016
 4. Bufdir – Foreslå din kandidat til Årets forbilde
 5. Rigmor Fure – E-læringskurset PUST

Vedtak: Arne Furulund ser på kurset

 1. NSH og Helsedirektoratet inviterer til en nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. – 20. mai på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Påmeldingsfrist 19. april 2016. Pris: kr. 2.900,- for medlem, kr. 3.900,- for ikke medlem og kr. 1.500,- for student.
 2. Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Frokostmøte 25. mai 2016, Oslo.
 3. NHF – Rutiner for Likepersonarbeidet i NHF
  1. Rammeprogram – nettverkssamling 1

Vedtak: Kristin Berg, NHF inviteres til et Hovedstyremøte etter årsmøte for

nærmere orientering.

 1. NHF – Konferanse om arbeid 29. april Radisson Blu Alna, Oslo
 2. UiO – Vedr. prosjekt Brukermedvirkning i rehabiliteringsforskning
 3. Hjernerådet
 4. Helsedirektoratet – Beslutningsstøtte for de som sykemelder – Veileder flere diagnoser

https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-beslutningsstotte-for-sykmeldere

 1. CHARM (UiO)– Prosjekt brukermedvirkning i rehabiliteringsforskning – Spørreundersøkelse
 2. Norges idrettsforbund – Tilbud golf og klatring.
 3. Brønnøy Tingrett – Avdøde Edvard Henry Fuglstad – Arving, skifterett

Vedtak: Pkt. 1-4, 6-7 og 9-15 tas til orientering

 

Sak 43/16      Internasjonalt utvalg

 1. An open letter to all Rotarians & Rotary International
 2. EPU – Annual Membership for 2016 – 100 Euro
 3. Polio-france – Polio infos
 4. EPU updated member contact details
 5. Post-Polio Health International. PHI membership memo (no.48)
 6. EPU member mailing list
 7. EPU – Contact list
 8. Eurordis Members news, april 2016

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 44/16       Årsmøte 2016

Dokumentene er gjennomgått og følgende kommentarer er gitt:
Forslag nr, 5 ga følgende resultat: 4 stemmer for og 1 stemme blank.
Ved en feiltagelse ble det sendt ut 2 vedtekter. Den utskriften som inneholder endringsforslag er den som gjelder. Den andre skal strykes.

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 45/16      Utvalg – nye landsmenn v/Line K. Hersve og Phuoc Tan Le.

 1. Powerpointpresentasjon på flere språk

Vedtak: Nye språk vil bli utarbeidet etter hvert.

 

Sak 46/16      Representasjoner

Arne Furulund                     Årsmøte LFPS Buskerud              04.04.2016

Stein Johnsen                     Brukerutvalget Steffensrud           07.03.2016

Geir Strømsholm                 Strategimøte 2030, Sunnaas       04.04.2016

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 47/16      Trykking av bladet Polio

Vedtak: Stein undersøker med andre annonsekonsulenter om de kan ha bedre tilbud. Eventuelle tilbud legges fram for styret.

Sak 48/16      Eventuelt

 1. Geir Post i retur
 2. Info fra årsmøte i Hjernerådet
 3. Phuoc Artikkel – Møte for endringsagenter for Strategi- og Organisasjonsutvikling

Vedtak: Tatt til orientering
Gardermoen 22.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio