LFPS Buskerud

LFPS Buskerud har pr. januar 114 medlemmer.

I løpet av året har vi medlemsmøter med forskjellige temaer, tur og julebord.

Vi har et tett samarbeid med LFPS Vestfold og LFPS Telemark om en dagskonferanse hver vår, og en week-end i august/september hvor vi også har seminar og hyggelig samvær.

Alle våre møter og andre aktiviteter blir annonsert i medlemsbladet Grenseløst som dekker våre 3 fylker i NHF Oslofjord Vest. Vi sender ut brev/e.post til medlemmene. Dette er ikke regelmessig, men etter behov for å utgi informasjon.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

Styret i LFPS Buskerud

2017

 

 

Etter årsmøtet i LFPS Buskerud som ble avholdt 6. april er styret endret til:

Wera Fjeld                          leder

Asbjørn Huka                    økonomiansvarlig

Unni Grønlund                 styremedlem

Anne-Lise Bekkevold     styremedlem

Rolf Ask                               varamedlem

Marit Brubakken             varamedlem

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio