LFPS Hedmark

LFPS Hedmark har om lag 120 medlemmer. Vi har to faste medlemsmøter i året (vår og høst), og en rekke andre fellesaktiviteter. I løpet av året mottar våre medlemmer 2 nyhetsbrev fra styret.

Det er likemannsgrupper i Ringsaker og Hamar. Gruppen i Hamar har felles aktivitet i oppvarmet basseng.

Nye medlemmer er hjertelig velkommen.»

Styret i LFPS Hedmark 2015:

 Leder:
Einar Olav Skogholt
Sandvikvegen 1
2134 AUSTVATN
Mob.: 957 02 774
Email:
olaskogh@online.no

Nestleder:
Håkon Jacobsen
Fargovegen 17
2316 HAMAR
Mob.: 480 92 853
Email:
haakon.jac@online.no

Sekretær:
Bodil Aalerud
Østre Solørveg 2143
2219 BRANDVAL
Mob.: 480 40 918
Email:
bodil@epost.no

Kasserer:
Arni Bjørn Haraldsson
2265 NAMNÅ
Mob.: 977 18 400
Email:
arnibjorn@icelandichorse.no

Styremedlem:
Roar Løvberg
Storskjæret 105
2437 HASLEMOEN
Mob.: 971 54 290
Email:
r-loevbe@online.no

 1.vara:
Stein Johnsen
Furubergveien 205
2316
HAMAR
Mob.: 916 93 833
Email:
hamar@uten.net

2.vara:
Ruth Anne Andersen
Ådalsbrukvegen 225,
2345 ÅDALSBRUK
Mob.: 916 92 963
Email:
rutaa@online.no

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio