LFPS Nord

Personene på bildet fra venstre: Jan Erling Akselsen, leder, Jan Erik Vonheim, nestleder, Brit Steilland, økonomiansvarlig, Einar Størkersen, sekretær, Bjørn Nilsen, varamedlem og Torbjørn Richardsen, varamedlem.

Rapport fra NHFs lokallag –  Styret fra årsmøtet i 2016           

Lokallagets navn LFPS NOR
Lokallagets bankkonto 4760 1016474
+ evt. organisasjonsnummer 884 680 212

Årsmøteprotokoll, årsmelding, årsregnskap m/balanse og dette rapportskjemaet skal sendes til NHFs regionskontor umiddelbart etter lokallagets årsmøte, og senest innen 1.mai.

Jfr. forskrift til NHFs lover vil manglende innsending medføre at lokallaget ikke får utbetalt sin andel av medlemskontingenten for inneværende år og heller ikke momskompensasjon.

Leder

Navn og medlemsnummer:

Jan Erling Akselsen                                            154222
Adresse: Postboks 497,9485 Harstad
Mobil (evt privatnr) 90947913
E-post: janakselsen@hotmail.com
Nestleder

Navn og medlemsnummer:

Jan Erik Vonheim                                            79899
Adresse: Postboks,168 9711 Lakselv
Mobil (evt privatnr) 99562690
E-post: jan-vonh@online.no
Økonomiansvarlig

Navn og medlemsnummer:

Brit Steilland                                                      2302
Adresse: Asphaugen 5,9440 Evenskjer
Mobil (evt privatnr) 91306336/77087190
E-post: bsteilland@hotmail.com
Sekretær
Navn og medlemsnummer:
Einar Størkersen                                    178173
Adresse: Åsvn. 5, 9020 Tromsdalen
Mobil (evt privatnr 90126148
E-post :einar@storkersen.no
1.Varamedlem til styre
Navn og medlemsnummer:
Bjørn Nilsen                                         178173
Adresse: Styrmannsveien 29, 9014 Tromsø
Mobil (evt privatnr) 95247750
E-post: bjornnilsen47@gmail.com

 

2.Varamedlem til styre
Navn og medlemsnummer:
Torbjørn Richardsen                                              4467
Adresse: Grevlingvegen 47, 9017 Tromsø
Mobil (evt privatnr) 41621912
E-post: torbjorn.richardsen@live.com
Sted/dat: Sign:
Eventuelle merknader

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio