LFPS Nordvest

styret_nordvest

Styret i LFPS Nordvest 2015 – 2016
Bak fra venstre: Svein Inge Basso, Astrid Dale, Geir Strømsholm, Elbjørg Nevstad og Alf Egil Weiseth.
Foran Lisbeth Drege og Kari Inghelm

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio