LFPS Østfold

Styret:

Leder: Evy Gunn Hultberg

Nestleder: Ragnhild Skovly Hartviksen

Kasserer: Willy Aagaard

Sekretær: Aud Aasheim

Styremedlem: Grethe Olsen

Vara: Karin Johansen

Marit Avdal

 

Det 115 medlemmer i LFPS Østfold iflg siste medlemsliste.

LFPS Østfold er et aktivt lokallag med medlemsmøter en gang i måneden, hvor det er mellom 18-25 medlemmer som deltar hver gang.

LFPS Østfold og LFPS Akershus har et godt samarbeide, og har sammen gjennomført 2 fagdager – 30. august 2014 og 5. september 2015 med godt oppmøte fra medlemmene på begge møter.

Det planlegges ny fagdag 17. september 2016 hvor temaet vil være søvn/pust.

  1. desember 2015 LFPS Østfold

Aud Aasheim sekretær

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio