LFPS Trøndelag

Styret i LFPS Trøndelag
(valgt på årsmøtet 8. mars 2016)

Leder:           Marit Berg Eldegaard
Leinbakkan 83, 7089 Heimdal
Mobil: 950 32 449
E-mail: eldegaardm@gmail.com

Nestleder:    Idar Stokke
Evjebakken 5, 7500 Stjørdal
Mobil: 936 37 925
E-mail: idott-st@online.no

Økonomi:     Ketil Sunseth
Rundhaugveien 3, 7160 Bjugn
Mobil: 907 66770
E-mail: khsu@broadpark.no

Sekretær:   Peggy H. Høgmo Sundli
Margrethe Thomsets veg 13,
7036 Trondheim
Mobil: 975 87 171
E-mail: peggsund@hotmail.com

Styremedlem:   Betty Chincha
Østre Berg 8, 7051 Trondheim
Mobil: 976 28 395
E-mail: lazitoch@hotmail.com

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio