LFPS Trøndelag

Styret i LFPS Trøndelag
(valgt på årsmøtet 8. mars 2016)

Leder:           Gunnbjørg Lambertsen
Margrethe Thomsets veg 17, 7036 Trondheim
Tlf. 73 93 53 74,  mobil: 980 59 169
E-mail: ol-mla@online.no

Nestleder:    Bjørn Heltrø
Tine Bugges veg 1 B, 7540 Klæbu
Mobil: 900 37 304
E-mail: heltroe@online.no

Økonomi:     Brynhild Hatvik
Karolinerveien 10 C, 7021 Trondheim
Tlf. 72 55 92 20, mobil: 952 53 448
E-mail: brynhatv@online.no

Sekretær:   Peggy H. Høgmo Sundli
Margrethe Thomsets veg 13,
7036 Trondheim
Mobil: 975 87 171
E-mail: peggsund@hotmail.com

 

Styremedlem: B

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio