Møte behandlingsreiser 16. februar 2016

Referat fra møte med Behandlingsreiser møte 16.02.2016

Tilstede:         Geir Strømsholm, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Kari Berg, Yndis Straalesen Strumse
Forfall:           Bjørn Nilsen

Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger på Behandlingsreiser til utlandet.

Representanter fra Behandlingsreiser har vært i Tyrkia hvor deltakerne fikk mulighet til å ha en samtale med dem. Dette opplevdes veldig positivt for begge parter.

Hjemreise fra Gardermoen har billettene normalt en 24 timers varighet.
Ved reiser følges anbefaling fra UD.

For informasjon om reisemål kan følgende lenke brukes. UD legger ut informasjon her.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Ved eventuelle hendelser følges UDs sine anbefalinger.

Vintersol og SRC har avtale i 4 år med Behandlingsreiser. Det blir utlyst et nytt anbud høsten 2018 som vil gjelde fra 01.01.2020.

Et av kriteriene i anbudsprosessen, gjennomsnitts dagtemperatur på behandlingsstedet skal være mellom 18 og 30 grader i behandlingsperioden.

Totalt er det ca. mellom 5.500 og 6.000 søknader pr. år. Ca. 3.000 får innvilget behandlingsreise til utlandet. For polio i 2016 var det 256 søknader, og 140 fikk innvilget behandlingsreise – 80 til Vintersol og 60 til SRC. Hittil i år er det 11 som har takket nei og 5 har trukket seg etter å ha takket ja.

Utvikling i søknadsmassen av de som har polio.

År                    Antall søkere

2005               323
2006               320
2007               340
2008               362
2009               357
2010               361
2011               315
2012               305
2013               300
2014               290
2015               245
2016               256

Via Egencia har endret navn til Egencia Helsereiser

Ved søknad om behandlingsreiser til utlandet er det svært viktig at søker med rullestol opplyser eksakte mål på rullestolen.

Behandlingsreiser føler at det har vært en god prosess vedr. høringsnotatet der de har følt at de har blitt hørt og hvor pasientorganisasjonene har vært godt representert, ikke minst LFPS. Nå venter Behandlingsreiser på å få forslaget til forskrift tilsendt på høring.

Oslo 16.02.2016

 

 

 

 

Geir Strømsholm                 Arne Furulund                                            Ragnhild Skovly Hartviksen

Leder                                     Medlem                                                         Sekretær

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio