Nyhetsbrev juni 2019

UTSENDING I POST
Vi skrev i forrige Nyhetsbrev at de som ønsker Nyhetsbrevet på e-post skulle gi Mona beskjed. Det er kun tre som har gjort dette. Styret må tolke det dithen at de som ikke har gitt beskjed fortsatt ønsker å få det i posten. Har du glemt det? Gi oss gjerne beskjed nå.

HØSTMØTE 15. AUGUST I VÅLER
Styret valgte i år å ta høstmøte før behandlingsreisene til høsten starter. Dette fordi vi vet at mange av våre medlemmer skal være med på disse turene.

Opplegget for dagen er slik:
Oppmøte i Våler kirke kl 12.00 til kaffe/te og kringle i kirken. Når dette er fortært får vi omvisning i kirken.
Vi drar så over til Heia Hotell for middag kl. 14.00.
Det vil bli loddsalg på Heia før middag. Ta gjerne med gevinst.

Kunstner Sigmund Nyberg har utstilling av sine malerier der og vi får litt tid til å se på de før vi spiser. På slutten av måltidet vil vi bli underholdt ca 20-25 minutter av Rolf Arne Lie Holter (en trubadur fra Våler som kanskje mange av dere har hørt om).

Dagen er gratis for medlemmer.
For ikke medlemmer koster det kr 375,-. Dette dekker inngang i kirken (kr 50,-) kaffe og kringle i kirken (kr 90,-) Vi holder guiden. Middag på Heia (kr. 235,-) Vi holder underholdningen.

Middag på Heia:
Valgfritt mellom kalvestek eller ovnsbakt laks. Til dessert blir det karamellpudding og kaffe.
Påmelding skjer til Mona Myrer innen 15. juli 2019. ( kontaktinfo ovenfor) Husk å gi beskjed om hva dere vil spise og om eventuelle allergier.

Om Kirken:
mai 2009 brant den gamle kirken i Våler opp.
Ny kirke ble oppført like øst for den gamle og innviet i pinsen 2015 av biskop Solveig Fiske.
Våler kommune har derfor nå Europas største trekirke. Kirken har opplevd et «pris-dryss» uten sidestykke.

  • Årets bygg i 2015
  • Innlandets trepris i 2016
  • International pris for «Best religious building» 2016
  • Statens byggeskikkpris 2016

Dette har gjort at det hver sommer kommer masse turister fra både inn- og utland for å få omvisning.
Kirken er universielt utformet og har eget handikaptoalett.

Om Sigmund Nyberg:
Sigmund Nyberg er født og oppvokst i Våler (bor nå i Oslo). Han har hatt maling som sin store hobby i hele sin voksne alder. Han har nå som pensjonist viet seg helt til kunsten og har rukket å bli en anerkjent kunstner verden over.
Han har fått 12 internasjonale priser og har hatt utstillinger i Italia, Frankrike, Sverige, Marocco, Danmark, New York,Barcelona, Tyskland, South Korea samt selvsagt mange på forskjellige plasser i Norge.
Ønsker du å vite mer om ham kan du gå inn på hans hjemmeside: www.sigmundnyberg.no

BUSSTUR TIL SVERIGE 12.DESEMBER 2019
Vi tar den tradisjonelle turen til Charlottenberg i år også. Det er gratis for medlemmer og koster kr. 200,- for ikkemedlemmer.
Påmelding skjer til Evy Moen før 1.desember. Tlf. 456 16722 eller e-post moenevy@gmail.com

 Bussen går samme rute som tidligere:
Sted                                                                                                          Avreise
Brumunddal                                     24 timer’n                                  08.45
Hamar                                                 Olrud                                            09.00
Myklegard                                       Ved bensinstasjonen            09.25
Elverum                                            Skogmuseet                                09.35
Våler                                                  Kirkeplassen                              10.10
Flisa                                                    Statoil                                           10.30
Arneberg                                                                                                  10.50
Kongsvinger                   Busstopp v/Statoil ettersent         11.25
Ankomst                              Thon-senteret ca.                             12.05
Ønsker du at bussen skal stoppe et annet sted, gi beskjed ved påmelding.
Bussen har rullestolheis.
Si i fra om du har rullestol, da må vi ha mål og vekt på stolen.

Skal du/dere være med på turen så ta vare på dette skrivet da det ikke vil bli sendt ut nytt.
Styret har også jobbet/jobber med disse sakene:

REHABILITERINGSAVDELINGEN PÅ OTTESTAD
Flere av våre medlemmer har søkt om opphold på Ottestad og fått avslag. Avslaget er begrunnet med at de har sluttet å ta inn poliopasienter.
Styret sendte brev dit og spurte etter hvilke kriterier som gjaldt for at vår gruppe nå er «utestengt».
De tar fortsatt inn poliopasienter, men kun de som først og fremst har betydelig utfall og ikke tidligere er vurdert i spesialisthelsetjenesten. Grunnen til dette er at de på grunn av økonomien har redusert til kun 15 sengeposter.
Steffensrud rehabiliteringssenter har hatt tilbud til poliopasienter i flere år nå. Derfor mener Ottestad at de har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på vårt felt og kan gi poliopasienter god behandling der.

BEHANDLINGSREISER TIL UTLANDET
Tilbudet på disse turene omfatter ikke massasje. Kun trening i og utenfor basseng med veiledning fra fysioterapeut. Noen få får massasje men de fleste ikke. Ønsker noen massasje,  må de betale 35 Euro pr. behandling. Dette er det mange som klager på. Massasjen hjelper for å løse opp stive og harde muskler så tilbudet er sårt savnet.
Styret har sendt brev til Oslo Universitetssykehus med spørsmål om de kan se på dette og eventuelt få dette inn i behandlingstilbudet.
Det har ikke kommet noe offisielt svar i brevs form ennå, men Mona har snakket med de i telefonen. Brevet er levert deres lege og de vil se på dette og svare så snart de får litt bedre tid. Akkurat nå «drukner» de i søknader på turer til neste år.
Minner om at søknadsfristen for 2020 er 1. oktober 2019.

BINGO PÅ RENA
Laget har vært så heldige å ha fått penger fra bingoen på Rena. 1. mai i år ble denne bingoen nedlagt så nå mister vi denne inntektskilden. Styret jobber nå for å finne andre inntektskilder.

DIALOGKONFERANSE 12. JUNI 2019.
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF avholdt en dialogkonferanse i Brumunddal 12. juni for brukerorganisasjonene. Vårt styre deltok med tre personer.
Vi fikk høre om framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Det er planlagt oppstart på «Mjøssykehuset» i 2025. Det er foreløpig ikke tatt standpunkt til hvilken side av Mjøsbrua det nye sykehuset vil ligge. Det er heller ikke tatt standpunkt til hvilket sykehus som vil bli brukt til akuttsykehus eller elektivt sykehus.
Informasjon om framtidig sykehusstruktur skal oppleves tilgjengelig for alle brukere og ligger tilgjengelig på sykehuset sin hjemmeside. Sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur.
Sykehuset Innlandets medarbeidere stiller gjerne på møter med brukerorganisasjonene for å informere om arbeidet og besvare spørsmål. (dette kan vi ha i «bakhodet»).
Det ble holdt foredrag og vist noen filmer om hvor viktig brukermedvirkning er. Mye av dette finnes på nett under Mestring.no.
Nytt på sykehusene nå er at de har startet med sykehusverter. Det er pensjonerte tidligere sykehusansatte som er ikledd røde vester med påskrift sykehusverter. De oppholder seg i sykehusets resepsjon og er der for å hjelpe. Så trenger du hjelp til å finne fram eller annen hjelp så er det bare å ta kontakt med de.

LFPS HOVEDSTYRE
For de av dere som bruker internett så ligger nå Polio nr 1 ute på LFPS.no.
Under lederen skriver Geir blant annet: «Når vi leser om hva som foregår rundt omkring i verden, så kan vi lese at vi har hatt utmerkede personer fra Norge i FN til å snakke om funksjonsnedsettelses menneskerettigheter. FN reagerte kraftig på at Norge, som et av verdens beste land å bo i, henger så langt etter i realiseringen av funksjonsnedsettelsens menneskerettigheter. FN har gitt en skriftlig tilbakemelding på deres bekymring.»
I bladet står også: Helfo opplyser at egenandeler for 2019 er fastsatt til: Egenandel tak 1. kr: 2.369,00
Egenandel tak 2. kr: 2085,00. Stortinget har bestemt at overskytende beløp som er under 200,00 på hver av disse «takene» ikke skal utbetales. Det vil si at hver enkelt av oss vil kunne ha et ”tap” på nesten kr. 400,- Derfor: Pass på, hold oversikten.

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio