LFPS Oslo

LFPS Oslo har egne hjemmesider.

Her er adressen: Oslo poliolag

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio