Protokoll fra AU-møte 22.03.2017

Protokoll fra AU-møte 22.03.2017 på NHF, Galleriet, Oslo

Tilstede:         Geir Strømsholm, Ragnhild Skovly Hartviksen, Bjørn Nilsen.
Andre:    En fra NHF – Astrid Strøm – astrid.stroem@nhf.no

Får meldinger fra medlemmer om at den økonomiske levekåret blir verre og verre.
Skal lage en skriftlig framstilling av utgiftssiden til folk både i bredden og merkostnader som funksjonshemmede har.
Arbeide fram mot Stortingsvalget med tema økonomi.

Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge?

Sak 18/17        Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 19/17        Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 20/17        Godkjenning av protokoll fra møte 18.01.2017
Vedtak: Godkjent

Sak 21/17        Økonomi

Arne Furulund forespurte regnskap NHF, om status.                                      Regnskapet er ikke avsluttet og utskrevet.
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 22/17        Rehabilitering nettverksgruppe, NHF – samling               21.03.2017 kl. 10:00 – 15:30 på NHF, Galleriet.

Sentralstyret i NHF har vedtatt at det kun er en person fra hver landsforening som kan delta i denne nettverksgruppen.

På samlingen i går bestod av: LFPS, LFA, LKB og LARS og Forbundsleder Arne Lein. HBF meldte forfall.

Hovedtema i går var «Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering (2017 – 2019)»
Vedtak: Tatt til orientering.

 

Sak 23/17        RI konferanse 23.05.2017 – Invitasjon og Program. Påmeldingsfrist 25. april. Egenandel kr. 1.000 for medlemmer og kr. 1.500 for ikkemedlemmer på Oslo C    Congressenter.

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 24/17        Årsmøte 2017
Vi er i rute.
Vedtak: Tatt til orientering.

 

Sak 25/17        Behandlingsreiser til utlandet                                  Behandlingsreiser til Tyrkia er for 2017 er kansellert grunnet sikkerhet.

http://www.spondylitten.no/behandlingsreiser-til-tyrkia-er-kansellert-for-2017/
                          Vedtak: Se referat fra møte med Behandlingsreiser 22.03.2017

 

Sak 26/17        Eventuelt

  1. Elisabeth Larsen, tlf. 92638372
    Har tidligere jobbet med flyktninger. Hun vil gjerne bidra i forhold til «Våre nye landsmenn». Hun er bl.a. interessert i å kunne være likemann.
    Hun er medlem av LFPS Akershus, men har tidligere vært medlem av LFPS Nord.
  1. no – Oppdatering av adresse

Oslo 22.03.2017

Geir Strømsholm                                                    Ragnhild Skovly Hartviksen

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio