Protokoll fra hovedstyremøte 05.04.2017

 

Protokoll fra hovedstyremøte 05.04.2017 på NHF på Galleriet, Oslo

 

Sak 20/17      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 21/17      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 22/17      Protokoll fra Hovedstyremøte 07.02.2017                       Vedtak: Godkjent

Sak 23/17      Referat fra AU møte 14.03.2017
Vedtak: Godkjent

Sak 24/17      Økonomi ved kasserer

 1. Årsregnskap 2016
  Vedtak: Fullstendighetserklæring og årsregnskap er signert av styrets medlemmer.
 1. Bingo 2017
  Vedtak: Ny avtale underskrevet
 1. NHF – Ny regnskapsmedarbeider – Lone Teglgaard Aaslie fra vikarbyrået Temp-Team AS. Hun overtar etter Jolanta Gut som har sin siste arbeidsdag fredag 24.03.2017.

Vedtak: For LFPS er Jolanta Gut utmeldt av Altinn og Lone Teglgaard Aaslie er innmeldt.

Sak 25/17      Godkjenning av årsberetning 2016
Vedtak: Årsberetning 2016 er godkjent og signert.

Sak 26/17      Årsmøte 22. – 23.04.2017 på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

Rutiner
21.04.2017    Styremøte          Kl. 11:30 (Møterom fra 08:00 – 16:00)

Lunsjbuffet                           Kl. 11:30 – 12:30
Middag á la carte             Kl. 19:00 – 21:00 (Middag á la carte hvis under 10 personer. Er vi over 10 personer kan vi få servert 3-retters ved bordet.)

22.04.2017    Årsmøte                    Kl. ??? (Møterom fra 08:00 – 17:00)

Lunsj          Kl. 12:00 – 13:00                                                                                                                   Middag 3-retters  Kl. 19:00 – 21:00

23.04.2017    Årsmøte forts.          Kl. ??? (Møterom fra 08:00 – 17:00)

Lunsj               Kl. 12:00 – 13:00

 • Brev fra Valgkomitéen v/Mona Myrer datert 28.03.2017 og 03.04.2017

Vedtak: Hovedstyret forholder seg til årsmøtevedtak fra 2016.

 • Mail fra Bernt Støylen vedr. observatørdeltakelse.

Vedtak: Bernt Støylen inviteres til å delta på årsmøte som gjest. LFPS dekker  dagpakken for ham.

 

Sak 27/17      Behandlingsreiser til utlandet

Behandlingsreise til Tyrkia for 2017 er kansellert grunnet sikkerhet.

http://www.spondylitten.no/behandlingsreiser-til-tyrkia-er-kansellert-for-2017/

Referat fra behandlingsreiser.  Nytt anbud er under utarbeidelse.

Sendt innspill på behandlingsreiser til utlandet

 1. Janske Lazne, Tsjekkia
 2. Piesteny, Slovakia

Vedtak: Tatt til orientering.

 

Sak 28/17      Rehabilitering – NHFs sentrale rehabiliteringsgruppe                     Møte 21. mars. 2017 på Galleriet
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 29/17      Eventuelt

 

Oslo 05.04.20147

Geir Strømsholm               Bjørn Nilsen                        Arne Furulund

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio