PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 28. – 29.11.2016

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 28. – 29.11.2016 PÅ CLARION HOTEL & RESORT

Tilstede: Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Arne Furulund

Andre: Toril Heggen Munk            28.11.2016 – RehabiliteringSnefrid Bergum                                                     29.11.2016 – Info om Sunnaas
Stein Johnsen                                       29.11.2016 – Redaksjonsutvalget
Toril Heggen Munk,                          NHF – mandag 28.11.2016
Orienterte om høringen til TEK 17 og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019.

Stein Johnsen
Deltok 29.11.2016 fra kl. 09:00 –vedr. trykking og utsendelse av bladet Polio

Snefrid Bergum
Deltok 29.11.2016 fra kl.: 12:30 – vedr. informasjon fra Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF

Sak 70/16      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 71/16      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 72/16      Protokoll fra Hovedstyremøte 22. – 23.08.2016  Vedtak: Godkjent

Sak 73/16      Referat fra AU møte 04.10.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 74/16      Referater og protokoller fra lokallagene

 1. Akershus Protokoll fra styremøte                   08.2016
 2. Aust-Agder Referat fra sommeravslutningen 06.2016
 3. Aust-Agder Referat fra styremøte                      10.2016
 4. Aust-Agder Referat fra høstmøte                      10.2016
 5. Hedmark Styremøteprotokoll                          04.2016
 6. Hedmark             Styremøteprotokoll                          07.2016
 7. Hedmark Styremøteprotokoll                          08.2016
 8. Hordaland Referat fra styremøte                      08.2016
 9. Hordaland Referat fra styremøte                      09.2016
 10. Hordaland Referat fra styremøte 11.2016
 11. Oslo Protokoll fra styremøte 05.2016
 12. Nord Referat fra styremøte 09.2016
 13. Nordvest Referat fra styremøte 11.2016
 14. Trøndelag Referat fra styremøte 08.2016
 15. Vest-Agder Referat fra styremøte 09.2016
 • Referat og skriv.

LFPS vedr. Regjeringens forslag:

Høring ang. Fysioterapiordningen og egenandeler/automatisk frikort og behovet for fysioterapi: Forsag om senkede krav til universell utforming og ekstra utgifter fjernet fra selvangivelsen. Manglende muligheter til fysioterapi kan føre til at man går tidligere ut av arbeidslivet fordi man mangler økonomi til å fortsette behandling. Livskvaliteten blir redusert. Vår gruppe består for det meste av eldre personer som i økende grad har behov for fysioterapi! NHF går i mot LFPS i denne saken! Kan det føre til splitting i NHF? Hvis det går igjennom bør vi lage et innlegg i avisene og til forbundet. Styret vårt er foruroliget over det som her er på gang og støtter fullt ut LPFS syn.

 1. Vestfold Referat fra styremøte 04.2016
 2. Sak 26/16 pkt. b Fra LFPS

Protokoll fra hovedstyremøte 260116

Vedtak: Protokollene fra disse møtene forteller ikke hva som blir vedtatt, lite opplysende. LFPS Vestfold ønsker mer utfyllende protokoller og skriver om det til LFPS.

 1. Østfold Protokoll fra styremøte 08.2016

Vedtak: Leder sender svar på pkt. 16. Øvrige punkter tatt til orientering.

 

Sak 75/16      Økonomi ved kasserer

 1. NHFs lønnsfunksjon
 2. NHF Budsjettering for landsforeninger i OSR-portalen
 3. Budsjett 2016
 4. Budsjett 2017
 5. NHF – Reiseregulativ
 6. Kostnader i forbindelse med regnskap
 7. Regnskap september 2016
 8. Gave fra LFPS Østfold kr. 20.000,-

Vedtak: Pkt. 7 – Kostnader drift av LFPS tas opp på neste AU-møte hvor   generalsekretær og forbundsleder inviteres.
Pkt. 8 – Leder skriver takkebrev til LFPS Østfold.
Pkt. 2 og 4 – Budsjettforslag 2017 fremlagt for styret og tatt til etterretning
Øvrige punkter til orientering.

Sak 76/16      NHF – Informasjon vedrørende årsoppgjør 2016
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 77/16      Innkommen post / e-mail

 1. Hjernerådet
  1. Nyhetsmail august 2016 og brosjyre
  2. Foreløpig invitasjon til medlemsmøte 11. oktober 2016
  3. Informasjon fra Hjernerådet september 2016
  4. Invitasjon til dialogkonferanse – statusrapport hjernehelse 7. november 2016
  5. Nyhetsmail til medlemmer, oktober
  6. Medlemsmøte i MS-forbundets lokaler
 2. Ole Martin Gjelten – Har en far med polio – Spørsmål om fysioterapi.
 3. LFPS Akershus og LFPS Østfold – Invitasjon til fagdag 17.09.2016
 4. Ingvild Kjeldsberg – Verktøy for bedre lokallagsledere.
 5. Idrettsforbundet – Invitasjon til tilretteleggingskurs 12.11.2016 og NIF Grenseløse idrettsdager i Sarpsborg.
 6. NHF / SAFO – Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS til brukerorganisasjoner 31.08.2016. helsenorge.no. www.helsenorge.no. www.helsenorge.no/min-helse
 7. Sunnaas Sykehus HF – Rehabiliteringskonferanse 2016 – 18.- 19.10.2016.

http://www.rehabiliteringskonferansen2016.no/

 1. SV, Stortinget – Lobbykurs 21.11.2016
 2. Viggo Rødsjø – Spørsmål om Helsereiser
 3. NHF
  1. Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. https://helsedirektoratet.no/nyheter/rett-til-kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten
  2. ExtraExpress – oversikt høst 2016
  3. Likepersonarbeidet – Synspunkter ønskes innen 14. oktober 2016. Rekruttering av nye likepersoner, et samarbeid mellom regioner, landsforeninger og hovedkontoret
  4. Informasjon vedr. Pasientreiser
  5. Veileder for kommunale frisklivssentraler
  6. Søknader om tilretteleggingstilskudd 2017. Søknadsfrist 18. november
  7. Dagsseminar i Likepersonsnettverket 22. november 2016. Egenandel kr. 500,-

Informasjon om tildeling av likepersonmidler 2016

Rapport om likemannsarbeid

 1. Markedskoordinator Carl Fredrik har pappapermisjon til slutten av januar 2017
 2. Myter og fakta om hjelpemidler og hjelpemiddelsystemet.

http://www.nhf.no/arkiv/myter-og-fakta-om-hjelpemiddelformidlingen

 1. Magasinet Velferd og NHF. Nav anbud
 2. ExtraExpress – Innvilgede midler 15. november
 1. Altinn – Informasjonsbrev
 2. Hinas – Invitasjon til høring- Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Høringsfrist 30. november
 3. Norges Bingo- og Lotteriforbund – Bli med og si hva bingo betyr for din organisasjon – Møte i Oslo 20. oktober kl. 16:00 – 18:00
 4. Post-Polio Health International – PHI Membership Memo (No.52)
 5. LFPS Aust-Agder – Til budsjettdebatt – Dei stor blå og vi små
 6. Valnesfjord Helsesportsenter – Følg vår nyhetsrom på Mynewsdesk
 7. SINTEF Teknologi og samfunn – Innovasjonskonferanse 24. november, Værnes. Påmeldingsfrist 18. november.
 8. Brukerutvalget i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 04.10.2016. Sak 1, 3 og 4 er fremmet av NHF.
 9. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møteplass om pust 28.11.2016 i Trondheim
 10. Høgskolen Oslo og Akershus. Invitasjon til workshop «Mat og måltid teknologi for et sunt uavhengig helse for personer med medfødde og ervervete nevrologiske funksjonshindringer». 7. desember 2016 kl. 09:00 – 16:00 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Påmeldingsfrist 25. november
 11. Mail fra LFPS Rogaland
 12. Glip Info – Polio infos November 2016
 13. Tankesmien Agenda – 7/12 Helse i framtida – den digitale revolusjonen på Kulturhuset Oslo 7. desember kl. 08:00 – 09:00

Vedtak: Pkt. 2 og 9 – Leder har sendt svar. Øvrige punkter tas til orientering

 

Sak 78/16      Årsmøte 22. – 23.04.2017 på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen
Rutiner
21.04.2017    Styremøte
Kl. 11:30 ( Møterom fra 08:00 – 16:00 )
Lunsjbuffet                           Kl. 11:30 – 12:30
Middag á la carte              Kl. 19:00 – 21:00
(Middag á la carte hvis under 10 personer. Er vi over 10 personer kan vi få servert 3-retters ved bordet.)

22.04.2017    Årsmøte                    Kl. ??? (Møterom fra 08:00 – 17:00)
Lunsj                         Kl. 12:00 – 13:00
Middag 3-retters       Kl. 19:00 – 21:00

23.04.2017    Årsmøte forts.          Kl. ???
(Møterom fra 08:00 – 17:00)
Lunsj                         Kl. 12:00 – 13:00

Hotellets betingelser:

 1. Ved avbestilling av mer enn 20% av bestillingen forbeholder hotellet seg retten til å foreta en eventuell prisjustering
 2. Senest 7 dager før arrangementet skal hotellet ha mottatt alle detaljer som har betydning for gjennomføring av arrangementet.
 3. Avbestilling for arrangement med mellom 1 og 50 personer
  1. Frem til 30 dager før første ankomst dag Inntil 100%
  2. 29– 14 dager før første ankomst dag Inntil 50%
  3. 14 – 1 dager første ankomst dag Inntil 10
   Vedtak: Styret følger opp

 

Sak 79/16      Representasjoner
Geir Strømsholm                 Polio eradication conference Oslo           02.09.2016

http://graduateinstitute.ch/globalhealth
Matlin Oslo Polio Intro  02 c

Nordisk møte                               12.-13.10.2016                                                                       Rehabiliteringskonferanse                        18.-19.10.2016

Referansegr. for fritt rehab.valg HOD     20.10.2016

Sunnaas RKE Aker sykehus                    28.10.2016

Stein Johnsen
Rehabiliteringskonferanse                       18.-19.10.2016

Rotary Øst, poliokonf. Kongsvinger        27.10.2016

Ullevål – brukerinvolvering i forskning    16.11.2016

Ragnhild S. Hartviksen
Sunnaas RKE Aker sykehus                    28.10.2016

Phuoc Tan Le
Endringsagenter, NHF                               22.-23.10.2016

Vedtak: Tatt til orientering

 

 

Sak 80/16      Bladet Polio

 1. Project Consultant – trykkeri
 2. no – Tilbud
 3. Dalby Grafisk – Tilbud

Vedtak: Dalby Grafisk velges som trykkeri, og Posten velges til å distribuere.
Geir og Phuoc undersøker muligheten for å søke om økonomisk støtte fra Bufdir i forbindelse med trykking og utsending av bladet.

Sak 81/16      Høring – Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

 1. Høringssvar sendt i henhold til sak 65/16
 2. Barne- og Likestillingsdepartementet – Takk for informasjon om høringsinnspill
 3. Dagbladet 24.09.2016 – Endrer reglene om egenandelsfritak for helsehjelp
 4. Høringsuttalelse fra NHF sentralt
 5. Sendt personlig brev til sentralstyremedlemmene, Statsminister Erna Solberg, Finansminister Siv Jensen, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, Barne- og Likestillingsminister Solveig Horne. Alle helsepolitiske talsmenn og helse- og omsorgskomitéen i Stortinget har også fått brev.
 6. Det har vært veldig mange telefonsamtaler
  Vedtak: Styret avventer svar fra Stortinget i forb. med statsbudsjettet.

Sak 82/16      Levekårsundersøkelse blant polioskadde

 1. Regnskapet godkjent av Bufdir
  Vedtak: Tatt til orientering

Sak 83/16      Eiendomsrett til Levekårsundersøkelsen blant polioskadde

 1. Mail fra Lillian Festvåg
 2. Hvem tok initiativet til undersøkelsen?
 3. Hva gjøres med innsamlet data i forbindelse med «levekårsundersøkelsen», eiendomsrett osv.?

Vedtak: Geir svarer på mail. Hovedstyret jobber med søknad om PhD-midler.

 

Sak 84/16      Hvordan ta imot henvendelser fra polio overlevere fra medlemmer og fra ikke-medlemmer og deres slektninger / pårørende?

Vedtak: Vi gir de generelle opplysninger som er tilgjengelig på nett. Utover dette vil opplysninger og eventuell bistand kunne gis ved medlemskap.

Sak 85/16      RKE – Regional Koordinerende Enhet
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 86/16      Brosjyra «Velkommen»
Vedtak: Styret vedtar at vi skal ha velkomstbrev. AU går igjennom teksten.

Sak 87/16      Rehabilitering – NHFs sentrale rehabiliteringsgruppe

Av kostnadsmessige årsaker så er det kun én fra LFPS som kan delta i denne gruppa og gruppen skal ha ett møte årlig.
Styret mener at dette er for mangelfullt og vil derfor ta kontakt med de andre landsforeningene og høre deres synspunkt. Ragnhild tar kontakt med landsforeningene.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 88/16      LFPS sine vedtekter – NHFs godkjenning av vedtektene etterlyses.

 • Sentralstyret har ikke fått vedtektene til behandling.
 • Vedtektene blir lagt fram for behandling i sentralstyret november 2016

Vedtektene er godkjent av NHFs sentralstyrets sak S7-16-059
Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 89/16      NHFs Landsmøte 16. – 18.06.2017 på Arena Thon Hotel, Lillestrøm

 1. LFPS fremme forslag til endring av vedtektene vedr. landsforeningenes medlemskap.

Vedtak: AU tar dette opp på førstkommende møte med Forbundsleder og Generalsekretær.

Sak 90/16      Referat fra siste samling – Endringsagenter, Phuoc Tan Le.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 91/16      Oslo Universitetssykehus – Nye nettsider. https://oslo-universitetssykehus.no.
Vedtak: Nettsideadressen sendes til Redaksjonskomitéen og webredaktør.

Sak 92/16      Hovedstyremøte – struktur

Onsdag 18.01.2017 kl. 11:30       AU-møte, NHF Galleriet?
Tirsdag  07.02.2017 kl. 09:00       Hovedstyremøte, Quality Gardermoen?
Vedtak: Møtedatoer vedtatt.

 

Sak 93/16      Eventuelt

 1. ted.com
 2. com / ted talks

 

Gardermoen 29.11.2017
Geir Strømsholm    Bjørn Nilsen  Arne Furulund
Ragnhild Skovly Hartviksen    Phuoc Tan Le

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio