Referat fra nordisk konferanse

Hovedstyret vedtok på sitt første møte etter årsmøtet 2018, å delta på den nordiske poliokonferansen med 2 representanter. Geir fløy fra Kristiansund og Ragnhild kjørte fra Råde. Vi startet samtidig og på samme klokkeslett, hvem kom først fram? Selvfølgelig var det sekretæren.

Vi bodde på Wittrup motell og det var bestilt ett hc rom. Da Ragnhild kom fram til motellet så kom hun ikke inn i resepsjonen (utestengt), tilpasset hvem?

Det var lagt en rampe for å komme til rommet. Først en trang gang, hvor du ikke fikk snudd og heller ikke lukket døra som gikk inn til gangen før rommet. Rommet skulle låses opp med nøkkel, og det var bare så vidt det gikk. Stort rom, men ubrukelig bad. Dusjing var ikke mulig.

Resepsjonens svar på manglende tilgjengelighet: De funksjonshemmede kom aldri alene i Danmark, hadde alltid med seg hjelper / assistenter.

Hadde vi overnattet på konferansehotell hadde ikke Ragnhild kommet seg inn på rommet en gang. Døråpningene var for smale for en rullestol.

Geir klarte seg.
Konferansen var innholdsrik som gav oss nye informasjoner.

Alle foredragene vil bli lagt ut på vår hjemmeside, slik at dere kan studere dem i ro og mak.

Det var veldig kjekt å treffe våre andre nordiske samarbeidspartnere og polio-overlevere, og knytte gode og nye kontakter. Vi ser at erfaringsutveksling gavner oss alle

Vi var alle enige om å fortsette samarbeidet framover da vi ser nytten og viktigheten av å opprettholde fokus på polio og senskader. Det bør kjøres felles sak mot politiske myndigheter i de enkelte nordiske land.

Geir og Ragnhild

Her er foredragene:

 

 

         

    

  

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio