STYRET

geirGeir Strømsholm er leder i LFPS.
Født i Kristiansund, 24.12 1953. Fikk polio ved 20 mnd. alder. Opptrening på Østlandske Vanførehjem.

Mail: post@lfps.no

Kjemi ingeniør ved GTI. Etterutdanning i ledelse. Økonomi i DNB. Kursleder og instruktør i samme bank.

Jobbet også med gjenvinning og farlig avfall i flere miljøbedrifter. Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring i OLF.Styremedlem og styreleder i privat næringsliv. 100% varig ufør fra november 2007.

Leder for LFPS Nordvest.
Hobby; radioamatør LA4XGA, fiske og friluftsliv.
Er gift, tre barn og fire barnebarn.
Bor i Kristiansund.

 

   Edvard Elvegaard er nestleder i .LFPS.

 

 

 

 

Edvard Elvegaard, nestleder

Mail: post@lfps.no

 

 

 

arne furulundArne Furulund er Økonomiansvarlig i LFPS.

Født i Oslo, 14.06.1950. Fikk polio 3 år gammel. Var innlagt på Ullevål sykehus i 3 måneder. Deretter opptrening på Sophies Minde i Oslo.

Mail: arne.furulu@gmail.com

Utdannet bedriftsøkonom ved BI

Har jobbet nesten hele tiden innen økonomi og finans i Standard Telefon og Kabelfabrikk som byttet navn til Alcatel Norway som i dag heter Nexans Norway.

Bor i dag på Skedsmokorset. Er økonomiansvarlig i LFPS Akershus

ragnhild_2015

Ragnhild Skovly Hartviksen, sekretær

Mail: post@lfps.no

På meg kan det stå:
–       Bor i Råde, Østfold
–       Siste arbeidssted NAV Østfold
–       Nestleder i LFPS Østfold
–       Leder av NHF Rygge og Råde
–       Har tidligere vært leder av Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Råde kommune
–       Medlem i NAV Moss, Brukerutvalg
–       Medlem i NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Brukerutvalg
–       Medlem av Kontrollutvalget i Råde kommune
–       Varamedlem i Fylkestinget
–       Varamedlem i Opplæring, kultur og helsekomitéen
–       Medlem av studieutvalget i Østfold AP
–       Varamedlem Steffensrud Rehabiliteringssenter AS, Brukerutvalg

 

stein_johnsen

Stein Johnsen.
Styremedlem

Bopel: Hamar
Utdanning: Sosionom + mellomfag i Statsvitenskap.
Arbeid: Jobbet ved kom. sosialkontor i ca  fem år og i Kriminalomsorg i frihet noen og tredve år. år, herav et par år sentralt.
LFPS: Lokalt: Var med og stiftet lokalavdelingen og har siden sittet i styret.
LFPS: Sentralt: Leder fra mai 2005 til april/mai 2015. Sitter fortsatt som varamann i styret. Har redigert bladet Polio siden 2005 og de siste årene i samarbeide med Svein Sjølie.
Aktiv i fagbevegelsen i alle år. Var med og stiftet NOSO, nå Fellesforbundet, i Hedmark. Har ledet lokalstyret noen år og vært medlem av landsstyret i to år.
Har vært medlem/varamann av det kommunale råd for mennesker med funksjonshemming i 8 år.
Medlem av brukerrådet på Steffensrud Rehabiliteringssenter.
Medlem og styremedlem i flere humanitære og idielle organisasjoner.

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio