AU-møte 16. februar 2016

Forfall:    Bjørn Nilsen

Sak 13/16    Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 14/16     Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 15/16     Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 12.01.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 16/16    NHF – Ny logo. Foreløpig ikke offentlig
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 17/16    Forslag på ny organisering av LFPS sentralt
1.    Inntekts- og utgiftsoversikt på de enkelte områder
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 18/16    Årsmøte 2016
1.    Fellesforslag til Årsmøte LFPS Buskerud, Telemark og Vestfold
2.    LFPS 25 år
Vedtak: Punktene overføres til Hovedstyrets behandling.

Sak 19/16    Prosjekt Levekårsundersøkelse blant polioskadde
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 20/16    Eventuelt

Oslo 16.02.2016

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio