LFPS Hordaland

bildet

På benken fra venstre sitter Olav Torpe ny økonomiansvarlig, Marit Sætvedt vara, Wenche-Line Bergstad styremedlem. Gudny Wollberg vara og Liv Grethe Markussen leder.
Bak fra venstre står Arne Holm nestleder, Eli Solberg sekretær og Berit Singdahlsen vara.

LFPS Hordaland har sine medlemsmøter og styremøter i Sælen kirke, Fyllingsdalen. Vi har to til tre medlemsmøter i året, arrangerer en høsttur og har nyttårsfest i januar. Nå er vi allerede i gang med å planlegge høstturen, som vi i år har bestemt må bli en dagstur.

Sak i startfasen.
Polioskadde i Helse Sør/Vest får nå kun 14 dagers rehabiliteringsopphold på Haukeland sykehus. Vi er ikke lenge dagpasienter, men blir regnet som polikliniske pasienter. Foruten at vi mener oppholdet er for kort, får polioskadde og andre som er der for trening beskjed om å gå i kantinen og kjøpe seg mat, eller ta niste med selv. Vi mener dette er uhørt og har begynt å arbeide med saken.

Liv Grethe Markussen
Leder LFPS Hordaland

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio