Informasjon om Coronaviruset

LFPS mottar henvendelser fra medlemmer når det gjelder Coronaviruset.
Spørsmålet har vært tatt opp med Fagrådet og her er svaret.

Utsatte grupper er definert av helsemyndighetene. Det gjelder eldre, det vil si mange av våre medlemmer. Det gjelder dem som er immunsupprimerte, det vil si ikke noe spesielt med senfølge polio. Det gjelder dem med kroniske sykdommer, for eksempel svekket pustefunksjon, som vil gjelde noen men ikke alle våre medlemmer. Hovedsaken er å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene. For mange med polio er alder og kronisk sykdom aktuelt. Gjennomgått polio er ingen spesifikk risikofaktor.

Håper medlemmene blir beroliget med dette svaret fra Fagrådet. Altså ingen spesiell risiko fordi om en har polio.

Viser eller til informasjon på følgende nettsteder:

https://www.fhi.no

https://www.helsenorge.no

https://www.who.int.

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio