Samarbeid mellom LFPS Akershus og LFPS Østfold

Samarbeidet startet i 2012 hvor styret i Akershus ønsket en dag med et spesielt tema for våre medlemmer og vi kom til at pusteproblematikken var et meget egnet formål. Vi kontaktet Fagrådet og deretter lungelege Fondenes ved Haukeland Universitetssykehus samt fysioterapeut Lillian Festvåg som snakket om avslapping og viktigheten av å lytte til kroppen. Videre tok vi kontakt med LFPS Østfold om denne Fagdagen som vi kalte den.

Vi bestemte oss for å invitere både Østfold og andre rundt Akershus til konferansen, som ble en suksess.

På bakgrunn av dette startet Østfold og Akershus å snakke mer om denne dagen og vi kom frem til at vi burde fortsette et samarbeid mellom fylkene.

Vi startet i hvert vårt styre hvor vi vedtok å samarbeide på enkelte områder, og opprettet et «AU» med medlemmer fra hvert styre. Gruppa «AU» fordeler oppgaver som vi får i forbindelse med temadagen og andre arrangementer.

En gang i året avvikler vi et møte med begge styrene og litt sosialt for å bli bedre kjent.

Vårt første samarbeide ble satt til september 2014 med en «Fagdag» med temaet:
Polioens dag – polio før og nå – hvordan har vi det i dag?

Her fikk vi med oss nevrolog Gilhus fra Haukeland som holdt et informativt og opplysende foredrag. Det ble avsluttet med spørsmål og en kan vel si at det ble meget engasjerende.

På oppsummering etter møtet var alle like ivrige og vi besluttet at dette ville vi repetere og med et annet tema relatert til polio. Tema for 2015 ble: Trening og ernæring.
Oppslutningen var like god med ca 75 – 90 deltakere. Her fikk vi hjelp fra fysioterapeut Lillian Festvåg og ernæringsfysiolog Hanne Bjørg Slettahjell, begge fra Sunnaas sykehus.

Vi er igjen i gang med en ny Fagdag hvor vi tar opp igjen pusteproblematikken også denne gangen får vi besøk fra Bergen. Lungelege Fondenes og hans stab samt medbrakt ulike pustemaskiner og utstyr.

SETT AV DAGEN 17.SEPTEMBER 2016 og nærmere info vil komme senere.

Hilsen fra
Grethe og  Evy
Akershus/Østfold

 

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio